Biskota

çka janë biskotat?

Biskotat janë faljlla të vegjël që shumica e faqeve të internetit i ruajnë përdoruesit të kompjuterit nëpërmjet të cilit ata hyjnë në Internet. Ato përdoren për të njohur cilësimet e caktuara të përdoruesit për një faqe interneti, siç është gjuha ose adresa e preferuar. Ruajtja e tyre është tërësisht nën kontrollin e përdoruesit dhe përdorimi i tyre i përdoruesit mund ta çaktivizojë plotësisht nëse dëshiron. Në Web faqet e internetit nuk mund të kenë qasje në informacione ata që përdoruesi nuk i ka dhënë mundësin dhe nuk mund të ket qasje në fajllet, datotekat në kompjuterin tuaj. Kjo ju lejon,mundëson që web faqja juaj të shfaq informacione të përshtatura për nevojat tuaja.

Pse nevojiten biskotat?


Biskotat janë me rëndësi të madhe për ofrimin e shërbimeve të volitshme në internet. Tiparet më të zakonshme të biznesit elektronik nuk do të ishin të mundura pa biskot. Duke përdorur biskotat, bashkëveprimi midis përdoruesit dhe Web faqja e internetit është më e shpejtë dhe më e thjeshtë. Me ndihmën e tyre në faqen e internetit, mos harroni preferencat dhe përvojën e përdoruesit që kursen kohë, dhe shfletimi i internetit është më efektiv dhe më i këndshëm.


Pse web faqet e internetit i përdorin biskotat?

Biskotat përdoren nga shumica e webfaqeve të internetit, sepse ato janë një mjet i përshtatshëm për ruajtjen e përmbajtjes përkatëse që është në përputhje me interesat dhe dëshirat e çdo përdoruesi të internetit. Arsyet për përdorimin e biskotave janë shumë, e para është sigurisht është aftësia e tyre për të ruajtur statusin e një web faqe të vetme interneti (detajet e përshtatjes së njëweb faqe interneti) ndihmon në zbatimin e shërbimeve të ndryshme online (tregtia, shit-blerja në internet), duke ndihmuar në grumbullimin dhe shpërndarjen e shënimeve të ndryshme statistikore ai lehtë mund të gjurmojë frekuencën e vizitave në një faqe interneti të veçantë.
Bizneset mund të përdorin biskotat për të vlerësuar efikasitetin e dizajnit të web faqes së tyre të internetit, si dhe përshtatshmërinë e llojit dhe numrit të reklamave që shfaqen tek përdoruesit e web faqes së tyre.Lista, regjistri i biskotave të cilat përdorën në këtë web faqe

Emri i përdoruesit Qëllimi i Përdorimit të biskotës
Kohëzgjatja Shërbimet
CAKEPHP   Seja kia.ko
cookie_agreement Vendimi i përdoruesit për përdorimin e biskotes 1 vit kia.ko
cookie_agreement_ga Vendimi i përdoruesit për përdorimin e biskotes: Google Analytics 1 vit kia.ko
cookie_agreement_atuvc Vendimi i përdoruesit për përdorimin e biskotes: AddThis 1 vit kia.ko
_utma Përmbledhje,pasqzra e statistikave të web faqes së internetit 2 viti Google Analytics
_utmb Pregled statistika web stranice 30 minuta Google Analytics
_utmc Pregled statistika web stranice Susret Google Analytics
_utmz Pregled statistika web stranice 6 mjeseci Google Analytics
_atuvc Poveznica za dijeljenje na Facebooku, Twitteru,... 2 godine AddThis
Prilagodite dopuštenja kolačićima