Filozofia e koperuese

Filozofia e koperuese

Filozofia e Menaxhimit

Ndërtimi i një të ardhme të re dhe realizimi i ëndrrave të njerëzimit nga mendimi kreativ dhe përballja me sfidat

Filozofia e menaxhimit të procesit të biznesit është ndjenja e ekzistencës së kompanisë tonë dhe shërben si parim udhëzues që formon të menduarit dhe sjelljen e punonjësve. Këto tre fjalë kryesore përshkruajnë shkurtimisht filozofinë e menaxhimit të Kia-s: përgjegjësinë e plotë, potencialin dhe praktikën e njerëzimit. Këto vlera kryesore mbulohen nga një duke thënë: "Ndërtimi i një të ardhme të re dhe realizimi i ëndrrave të njerëzimit nga mendimi kreativ dhe përballja me sfidat

Ndjenja e pakufizuar e përgjegjësisë
Realizimi i Mundësive
Respekt për njerëzimin

Vizioni

Së bashku për një një të ardhme më të mirë

Në vitin 2011, Hyundai Motor Group krijoi një vizion të ri të korporatës: "Respekt për njerëzit dhe praktikat e menaxhimit mjedisor për të maksimizuar krijimin e vlerës dhe për të arritur një rritje të balancuar dhe të përbashkët të aksioneve". Të gjitha filialet do të bashkëpunojnë për të përmbushur këtë vizion dhe ta kthejnë Hyundai Motor Group në grupin më të lartë automobilistik në botë që u jep vlerë të re klientëve të saj. Me vlerën më të lartë që krijojmë. gjithmon duke kombinuar kompetencat tona, ne po forcojmë sigurinë e kompanive partnere dhe komuniteteve lokale, ndërkohë dhe njikosishtë po kontribuojmë në qëndrueshmërinë e njerëzimit.

Partner jetësor në makina dhe më gjerë

Vizioni i korporatës në nivel grupi përmban njohuri të hollësishme për secilën fushë biznesi kryesore. Për biznesin në industrinë e automobilave, vizioni është të ofrojë një hapësirë ​​të re që e bën jetën më praktike dhe të kënaqshme duke arritur një lëvizshmëri superlative bazuar në teknologjitë inovative të orientuara drejt njerëzve, teknologjitë miqësore me mjedisin dhe shërbimet gjithëpërfshirëse. Kia do të ofrojë produkte dhe shërbime që përputhen me këtë vizion të kthimit të makinës nga mënyrat e matura të transportit në hapësira të reja jetese.

Vlerat kryesore

Vlerat thelbësore përfshijnë kodin e mirësjelljes së punonjësve dhe organizatën si një e tërë.
Ata gjithashtu përfaqësojnë kulturën e korporatës qëgjithmon përpiqemi, dhe premtimin që të bëjmë për veten dhe aksionarët.
Ne u bëmë një duke ndarë të njëjtat vlera dhe vazhdimisht duke i aplikuar ato në proceset tona. Kia do të përballet me sfidat që do të udhëheqin nëpërmjet bashkëpunimit dhe respektit të ndërsjellë, duke përmbushur premtimet tona dhe duke përfshirë talentin dhe diversitetin për të ndërtuar një kulturë të ndarë korporative.

Blersi- Klienti në rend të parë

Ne po promovojmë një kulturë korporative të orientuar drejt klientit, duke ofruar shërbimin dhe shërbimin më të mirë me të gjitha vlerat e klientëve tonat.

Sfidat

Ne refuzojmë të jemi të kënaqur dhe ne pranojmë çdo mundësi për një sfidë më të madhe dhe jemi të sigurt në arritjen e synimeve tona me mendime të pasionuara dhe të zgjuara

Komunikimi dhe bashkëpunimi

Ne krijojmë sinergji përmes një ndjenje të" bashkimit "përmes të cilit promovojmë komunikimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë brenda kompanisë dhe partnerëve tanë të biznesit-afaristë.

Njerzit

Ne besojmë se e ardhmja e organizatës sonë është në zemrat dhe aftësitë e anëtarëve individualë, kështu që ne i ndihmojmë ata të zhvillojnë potencialin e tyre duke krijuar një kulturë të korporatave që respekton talentin

Globale

Ne e respektojmë shumëllojshmërinë e kulturave dhe zakoneve, ne duam të jemi më të mirët në botë në atë që po bëjmë dhe përpiqemi të bëhemi qytetar i respektueshëm global.