7 VITE GARANCIONI

PYETJE DHE PËRGJIGJE
? NË CILËN VETUR VLEN GARANCIONI 7-TË VJEÇARË?
PËRGJIGJE:
Garancioni 7-të vjeçar vlenë në të gjitha veturat personale.
? A ËSHTË GARANCION TË CILEN E JEP PRODHUESI APO GARANCION TË CILËN E OFRON SHITËSI LOKAL?
PËRGJIGJE:
Kjo garanci nuk është si garanci të tjera të jashtme, siç janë kompanitë e sigurimeve apo shitësit lokalë. Kjo është një garanci e përgjithshme e fabrikës që vlen nga dita e parë e deri në ditën e fundit të vitit të shtatë.
? A EGZIOSTON KUFIZIMI NE KILOMETRAT E KALUARA?
PËRGJIGJE:
Garancia jonë më e gjatë në treg është se në tre viteve të para nuk ka kufizime kilometrazhi. Gjatë periudhës së garancisë (7 vjeçare) kufiri i kilometrazhit është 150,000 km.
? A KA NDONJIË KOMPONET E CILA NUK ËSHTË E PËRFSHIRË MË GARANCIONIN 7-TË VJEÇAR?
PËRGJIGJE:
Disa pjesë të automjetit kanë jetëgjatësinë e tyre natyrore dhe garancia mbulon ato për një kohë më të shkurtër. Këto janë bateria, kyçja apo instalimi disa pjesëve nga puntorve të autorizuar të Kia-së (12 muaj pa kufij kilometrash), sistem audio, navigacion dhe lidhje të tjera audio (36 muaj ose 100,000 km) dhe dritë (60 muaj ose 150,000 km). Garancia nuk mbulon materialet harxhuese.
? SI MUNDET PRODHUESI I AUTOMOBILAVE MUND TË JEPË GARANCION PREJ 7-TË VITEVE/150,000 km?
PËRGJIGJE:
Për shkak të cilësisë së jashtëzakonshme të prodhimit, Kia ka ofruar këtë lloj garancie të jashtëzakonshme, në një mënyrë, veçant, unike në tregun evropian.
? A ËSHTË E MUNDUR TRANSFERIMI I GARANCIONIT TEK PERSONAT TJERË
PËRGJIGJE:
Po, krejtësisht. Pra, nëse shitni automjetin pas nji kohe, për shembull, 5 vjet të përdorimit, automjeti do të ketë ende një garanci 2-vjeçare.
? ÇFARË ËSHTË GARANCI PËR SHKARRJEN?
PËRGJIGJE:
Të gjitha makinat tona përsonale të gjeneratës së re janë të siguruar për 7 vjet.
Kushtet e garancisë janë të shënuara, cekura, në broshurën e garancisë së automjetit ose te cili do ofrues të servisit të autorizuar.