EMITIMET REALE GJAT NGASJES

Gjej emisionin të gazrave të dëmshëm të makinës (RDE)

Sa emision i gazit të dëmshëm prodhon Kia juaj në kushtet e drejtimit,vozitjes

Koncepti RMS (RDE) mat se sa emisionet e ajrit të dëmshëm emeton-lëshon automjeti i juaj në ajër gjatë drejtimit-vozitjes së përditshëme, jo ​​në kushtet e testimit. Sipas ligjit të ri të BE-së, Rregullorja RDE I - BE 427/2016, të gjithë prodhuesit e automobilave duhet të mbledhin dhe t'i ndajnë,njoftojnë, këto rezultate me konsumatorët. Në faqen tonë të internetit të korporatës Kia Motors Europe lehtë mund të gjeni rezultatet për Kia-në tuaj.

REZULTATET PËR KIA-në TUAJ