Ngjyrat

  • Stonic
  • Stonic GT-Line
{{spinner.loading_percent}} %
PAMJA 360° - SHIJONI
NGJYRAT {{ selected_color.name }}
{{spinner.loading_percent}} %
PAMJA 360° - SHIJONI
NGJYRAT {{ selected_color.name }}

Karakteristikat

Sistemi i paralajmërimit kur ndryshon shiritin e trafikut pa dhenjen e shenjes-indikatorit (LDWS)

Sistemi LDWS përdor kamerën në pjesën e sipërme të xhamit të përparmë dhe ndjek gjurmët e trafikut dhe ju paralajmëron nëse makina fillon të largohet nga shiriti i trafikut pa përdorur treguesin e drejtimit.

Sistemi i Zbulimit të Këndit të Vdekur (BCW)

Sistemi BCW përdor një radar për detektim të veturave në pjesen e pasme për t'ju ndihmuar të lajmëroheni çër automjete të tjera në hapësirën tuaj të vdekur, duke ju lejuar të ndryshoni brezin e trafikut.

Sistemi i paralajmërimit të aktivizimit të trafikut (RCCW)

Kur largoheni nga hapësira e parkimit Sistemi RCCW ju informon duke përdorur radarin që të ju lajmroj për automjetet tjera të tjera që ju afrohen.

Sistemi i paralajmërimit të lodhejs ose ulja e përqendrimit të shoferit (DAW)

Nëse jeni të lodhur ose keni mungesë përqendrimi, do të alarmoni sinjalin audio. Sapo sistemi të zbulojë mungesën e vëmendjes, sinjali audio, prej konzollës do të aktivizohet dhe një sinjal paralajmërues i shënphet -lajmrohet në ekranin të panelit.

Sistemi i Frenimit Automatik në rast rreziku (FCA)

Sistemi FCA lidh të dhënat nga radari dhe kamera e zbulon frenimin e automjetit përpara dhe ndalon në mënyrë të pavarur dhe ndalon automjetin me një shpejtësi prej 60 km/h. Sistemi i FCA njeh këmbësorët para jush dhe ju paralajmëron. Nëse nuk i përgjigjeni sistemit paralajmërues të frenoni, sistemi automatikisht ndërhyn dhe në këtë mënyrë shmang ose lehtëson fatkeqësinë.

Thuaj diçka më shumë për veten.

Teknologjia e avancuar dhe hapësirë ​​e përmirësuar për shoferët dhe udhëtarët devijojnë nga mesatarja e segmentit.

Test-vozitja