Prezentimi Galeria Specifikimet
Prezentimi Galeria Specifikimet

Karakteristikat

+

Sistemi i paralajmërimit kur ndryshon shiritin e trafikut pa dhenjen e shenjes-indikatorit (LDWS)

Sistemi LDWS përdor kamerën në pjesën e sipërme të xhamit të përparmë dhe ndjek gjurmët e trafikut dhe ju paralajmëron nëse makina fillon të largohet nga shiriti i trafikut pa përdorur treguesin e drejtimit.

+

Sistemi i Zbulimit të Këndit të Vdekur (BCW)

Sistemi BCW përdor një radar për detektim të veturave në pjesen e pasme për t'ju ndihmuar të lajmëroheni çër automjete të tjera në hapësirën tuaj të vdekur, duke ju lejuar të ndryshoni brezin e trafikut.

+

Sistemi i paralajmërimit të aktivizimit të trafikut (RCCW)

Kur largoheni nga hapësira e parkimit Sistemi RCCW ju informon duke përdorur radarin që të ju lajmroj për automjetet tjera të tjera që ju afrohen.

+

Sistemi i paralajmërimit të lodhejs ose ulja e përqendrimit të shoferit (DAW)

Nëse jeni të lodhur ose keni mungesë përqendrimi, do të alarmoni sinjalin audio. Sapo sistemi të zbulojë mungesën e vëmendjes, sinjali audio, prej konzollës do të aktivizohet dhe një sinjal paralajmërues i shënphet -lajmrohet në ekranin të panelit.

+

Sistemi i Frenimit Automatik në rast rreziku (FCA)

Sistemi FCA lidh të dhënat nga radari dhe kamera e zbulon frenimin e automjetit përpara dhe ndalon në mënyrë të pavarur dhe ndalon automjetin me një shpejtësi prej 60 km/h. Sistemi i FCA njeh këmbësorët para jush dhe ju paralajmëron. Nëse nuk i përgjigjeni sistemit paralajmërues të frenoni, sistemi automatikisht ndërhyn dhe në këtë mënyrë shmang ose lehtëson fatkeqësinë.

+

Ekran me prekje 7 inç me sistemin e navigimit

Sistemi shumëgjuhësh përfshin një ekran 7" me prekje me rezolucion të lartë dhe një kamerë të kundërt. Një sistem informacioni i lartë me një ekran me prekje ngjyra ju informon për informa dhe argëtim.

Test-vozitja